Generalforsamling 2018

Tirsdag den 20. marts, kl. 18.30

Afholdes i klubhuset, Baunehøjvej 7, Tranum.
Der serveres smørrebrød ved mødets start – ønsker du at spise med, bedes du tilmelde dig på 40861935.

Dagsorden ifølge gældende vedtægter.
Øvrige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelse