Formandsskifte

På generalforsamlingen den 20. marts valgte Thomas Leonhard Jensen at trække sig som formand og bestyrelsesmedlem.
Vi vil i TGF gerne takke Thomas for den store indsats for foreningen, som han har ydet gennem årene.

Nikolaj Bjerg Jensen, som spiller på klubbens førstehold i serie 2, har sagt ja til at tage over som formand. Han har været med i bestyrelsen de sidste par år og har allerede vist sig som en stor gevinst for klubben og bestyrelsen.
Til at dække den ledige plads, har David Fuglsang – ligeledes aktiv spiller på serie 2 – sagt ja til at træde ind i bestyrelsen, som nu består af:

Formand:  Nikolaj Bjerg Jensen
Næstformand:  Lars Frøstrup
Bestyrelsesmedlem:  Erik Pilgaard
Bestyrelsesmedlem:  Torben Lund
Bestyrelsesmedlem:  David Fuglsang