Så er det igen blevet tid til årets generalforsamling i TGF.
Denne afholdes tirsdag den 17. marts, kl. 18.30 i klubhuset, Baunehøjvej 7 i Tranum.

Der serveres smørrebrød ved mødets start
– ønsker du at spise med, bedes du tilmelde dig på 40 86 19 35.

Dagsorden ifølge gældende vedtægterne.
Øvrige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

– Bestyrelsen