Æresmedlemmer

I henhold til vedtægternes paragraf 4 stk. 2 kan udnævnelse af æresmedlemmer foretages af bestyrelsen, når mindst 2/3 af dens medlemmer stemmer herfor.

Foreningens første æresmedlemmer blev først udnævnt i 1987. Der er således tale om en forholdsvis ny hædersbevisning i TGF’s historie.

Der er tale om personer som har ydet en ekstraordinær stor indsats for foreningen gennem en lang årrække. Ildsjæle som har haft stor betydning for foreningen via deres foreningsarbejde. Uden dem var foreningen ikke det den er idag!

Følgende TGF-medlemmer er udnævnt til æresmedlemmer:

 

 

Navn Årstal
Søren Jensen

Svend Holm

Lars Mose Nielsen

Egon Thomsen

Elmer Pedersen

Reinhardt Kronborg

Aage Steffesen

Hartvig Jensen

Holger Berntsen

Steen Thomsen

Elon Christensen

Jens Erik Stausholm

1987

1987

1987

1997

1997

1997

2013

2013

2018