JBU

Nålen er indstiftet den 1.1.1966

Målgruppe

Ledere og trænere, som har gjort sig særlig fortjent ved deres arbejde for fodbolden inden for unionen eller dens klubber.

Der skal være tale om min. 15 års arbejde som ulønnet leder og træner i en klub – enten i bestyrelse, udvalg, som ulønnet træner, kampfordeler eller andre for klubben vigtige, løbende funktioner. De 15 år regnes fra personens fyldte 16. år.

En leder/træner betragtes som ulønnet, hvis han/hun alene har oppebåret omkostningsdækning i den pågældende periode.

Hvis en person i en periode alene har fungeret som lønnet træner/leder (modtager af A-indkomst), regnes denne periode ikke med i åremålsoptællingen.

JBU’s bestyrelse kan i særlige tilfælde hædre danske eller udenlandske personer – udenfor unionen – med sølvnålen.

JBU bestyrelsesmedlemmer: 5 års bestyrelsesarbejde.
Regionsbestyrelsesmedlemmer: 10 års regionsbestyrelsesarbejde.
Udvalgsmedlemmer centralt eller regionalt: 15 års udvalgsarbejde.
Evt. klubarbejde suppleres i åremålsoptællingen.

Følgende TGF-medlemmer er tildelt denne hædersbevisning:

 

Navn Årstal
Lars Mose Nielsen

Kaj Sørensen

John Christiansen

Egon Thomsen

Torben Lund

Eigil Sørensen

Elon Christensen

1972

1987

1987

1987

1991

1991

2004